De gemeente Beverwijk en woningcorporatie PrĂ© Wonen hebben de intentie uitgesproken om de woningen en woonomgeving van de wijk De Plantage in Beverwijk meer gevarieerd te maken. Met als doel De Plantage beter te laten aansluiten op de huidige wensen over wonen en woonomgeving. De wijk zal daartoe de komende jaren een gedaanteverwisseling ondergaan. 

Projectbeschrijving

Opdrachtgever
Hoorne Vastgoed