Projectmanagement

Een goede begeleiding van uw project begint met een heldere kijk op processen. De projectorganisatie vormt de basis voor een goede uitwerking van uw project.
READ Vastgoed zorgt ervoor dat uw project binnen de gestelde planning en budget gerealiseerd wordt. Dit wordt gedaan aan de hand van een gezonde kennis van bouwkunde en het aansturen van het ontwerpteam. Hieronder worden de belangrijkste activiteiten weergegeven die READ Vastgoed voor u kan verzorgen:

  • Het opstellen van een Plan van Aanpak;
  • Het opstellen van een Programma van Eisen en een ruimtelijk Programma;
  • Aansturing ontwikkelproces vanaf haalbaarheidsonderzoek tot en met oplevering;
  • Contractvorming.

 

 

Projectmanagement